Se hele valgbrochuren her: Torben Johansen

Erhvervsudvikling

 • Det skal være mere attraktivt at grundlægge og drive virksomhed i Næstved Kommune
 • Lokal Erhvervsservice skal kunne tiltrække nye virksomheder til Næstved Kommune
 • Vi skal med respekt for lovgivningen sikre minimalt lokalt bureaukrati

 

Infrastruktur

 • Næstved skal tilsluttes det danske motorvejsnet mod øst og vest
 • Sikker trafik for alle – især for vores skolebørn
 • Attraktiv bymidte i Næstved med transportadgang

 

Bosætning

 • Attraktive boformer for alle
 • Botilbud til uddannelsessøgende
 • Næstved skal rumme alt fra socialt boligbyggeri til attraktive villaområder

 

Kultur & Sport

 • Næstved som højborg for sport og kultur
 • Næstved som center for Elitesport
 • Næstved skal kunne levere faciliteterne

 

Miljø

 • Grøn udvikling som planlægges med fornuft
 • Naturen som en vigtig ressource
 • Næstved som Ressource City skal udvikles

 

Ældrepolitik

 • Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet – værdig alderdom
 • Respekt for dem der vil blive på arbejdsmarkedet
 • Respekt for at være aktiv i samfundet