Næstved Byråd har nu haft tema debat om Næstved Havn og om der opnås enighed nu eller i næste byrådssamling er for mig ikke så vigtigt. Det der er vigtigt, er at finde den mest holdbare løsning som tilgodeser fortsat havnedrift, men sandelig også plan som holder langsigtet. Den analyse Næstved Erhvervsforening lavede ved en spørgerunde blandt medlemmerne viste at 75% ønsker fortsat havnedrift i Næstved. De virkelige fakta som tidligere er fremsat af Næstved Erhvervsforening på baggrund af kyndig rådgivning fra Dansk Industri er følgende:

  • Næstved Havn er højt prioritet på det nationale kort på grund af vores unikke beliggenhed.
  • Næstved Havn bliver ikke mindre værdifuld selvom Vordingborg, Køge og Kalundborg udvider.
  • Transport med bil over 25 km. som kan afløses af skibstransport er billigere og mere miljøvenligt
  • Skibstyper med en dybdegang på 6 meter nybygges stadig og vil være de primære kortdistanceskibe langt ud over de næste 50 år.
  • Flodtransporten i alle lande syd og øst for Danmark vil fortsætte og det med en skibsstørrelse som kan betjene Næstved.

Fagkundskaben er ikke i tvivl – en lukning af Næstved Havn vil være et stort tilbageskridt for Næstved både økonomisk og af infrastrukturel betydning for vores landsdel. Som eksempel nævnes Randers som er ved at udbygge ny havn i udkanten af byen. Her taler vi om næsten 30 km. sejlrende fra Kattegat.